miércoles, 18 de mayo de 2011

Imaxes da crise

Levo moito tempo sen escribir, e non é que non teña que contar. Cada día pola cabeza dan voltas e voltas moitos temas que me ocupan, me preocupan, me interesan.
Despóis de anunciar a miña visita ao novo centro comercial que temos na cidade, ao que definín coma "catedral" desa nova relixión que é o consumismo, seguinlle a dar voltas ao tema. Os paseos que no día a día dou por diversos lugares da cidade descubrenme a cantidade de negocios que teñen pechado ultimamente. Uns ao lado dos outros. Algúns pouco despóis de abrires...
Coma guinda, o outro día ao sair do super, unha rapaza con aspecto de non ter a súa orixe aquí, atopabase a pedir na porta... Nada extaordinario. Mais o que chamou a miña atención é que levaba unha gorra do PP... Seguro que non coñece que propostas fan en relación ás persoas que, coma ela, proceden doutros lugares e que veñen aquí buscando oportunidades mellores.
Mais, con todo, o problema máis importante que xera esta crise é a cantidade de persoas que están no paro...